( آزمایشی )
امروز 1398/04/28

ثبت عضویت

عضویت پیشرفته

معرفي رایانامه حقوقی

معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي وظايف محوله در زمينه انتشار قوانين و مقررات و با سابقه طولاني در انتشار الکترونيک قوانين و مقررات پس از راه اندازي سامانه ملي قوانين و مقررات(dotic.ir)، انتشار لوح جامع قوانين ومقررات(Update.dotic.ir) و سامانه پيامکي قوانين و مقررات(60006605)، در همين زمينه اقدام به ارسال رايانامه قوانين و مقررات به عنوان "خبرنامه قوانین و مقررات"نموده است.
اين خبرنامه حاوي اخبار معاونت، آخرين قوانين و مقررات مصوب، آخرين کتب منتشره و کتب در دست انتشار است که ارسال آن فعلا بصورت هفتگی است و ذيلا تقديم می شود.
نظرات پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد کرد.
در صورت رضايت از اطلاع رساني لطفا ما را به دوستان خود معرفي نماييد و در در صورتي که مايل به دريافت رايانامه نمي باشيد ما را با همين نشاني مطلع سازيد.عضویت رایانامه حقوقی

نام نام خانوادگی
جنسیت محل کار
سطح تحصیلات رشته تحصیلی
پست الکترونیک شماره همراهلطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید:


}